PRO DĚTI

AKTUALITY

PŘIJĎTE K NÁM PROŽÍT RADOST Z POHYBU

Již přijímáme děti ve věku 4 až 6 let do Tvořivé pohybové výchovy na rok 2024/2025.

KONTAKT
Chcete se přihlásit? Chcete o nás vědět více?
Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky.
Zavolejte nám: +420 777 188 641, Kamila Anna Montoya
Napište nám: tpv.nadotek@gmail.com

ADRESA, kde taneční hodiny probíhají:
CORDEUS, 3.patro
Na Dlouhém lánu 11
Praha 6

Těšíme se na vás. Taneční skupina NADOTEK

ROZVRH

TVOŘIVÁ POHYBOVÁ VÝCHOVA PRO DĚTI

STŘEDA 16.00–16.50 děti 4–6 let

Děti předškolního věku si potřebují hrát. Na hodině tvořivé pohybové výchovy se děti dotýkají světa kolem sebe skrze vlastní spontánní, zvídavý pohyb a spolupůsobení živé hudby. Poznávají svoje tělo a učí se ho citlivě vnímat a prožívat v přítomném okamžiku. Dětem je tak umožněn citový projev skrze pohyb, jeho rozvíjení a kultivování, které je nezbytné pro zdravý vývoj dítěte. Děti se mohou těšit na kouzelný taneční svět pohádek, říkanek, písniček a taneční a pohybové hry s míči, šátky, peříčky než odletí jako ptáci z taneční hodiny zpátky k mamince.

Lekce trvá 50 min, děti tančí naboso, oblečení trikot (tílko) a legíny


SOUČASNÝ TANEC PRO DĚTI

STŘEDA 17.00–18.05 děti 8–12 let

V pohybové práci s dětmi podporujeme správné držení těla, harmonické rozvíjení a zcitlivování jednotlivých svalových oblastí. Zvyšujeme pohyblivost a pružnost těla. Pěstujeme v dětech cit pro prostor. Podněcujeme v dětech hudební cítění ve spolupráci s živou hudbou, jejich osobní tvořivost a radost ze společného tance. Skrze umění jsou děti vedeny k větší citlivosti k vlastnímu tělu a k sobě navzájem.

Lekce trvá 65 minut, děti tančí naboso a jsou oblečeny do trikotu (tílka) a legín.

O NÁS

V pohybové práci s dětmi podporujeme správné držení těla, prostorové cítění, hudební cítění, dynamiku pohybu, smysl pro rytmus, osobní tvořivost, péči o vzájemné vztahy.

Děti se mohou těšit na pohádky, říkanky, písničky, živou hudbu, pohybové a taneční hry, kamarády, radost z pohybu a tance.

Snažíme se rozvíjet celou dětskou osobnost. Učíme děti především soustředění, citlivému vnímání, bez kterého není možné dosáhnout jakékoliv kvality. Snažíme se nenarušit proud dětské tvořivosti a tuto tvořivost citlivě dál rozvíjet tak, aby ji mohly děti přenést a uplatnit ve své každodenní činnosti a vzájemných vztazích. Nejde nám pouze o předvádění výkonosti, ale především o proces, v kterém se dětská osobnost neustále vyvíjí a utváří, a tak získává sebepoznání a s ní spojenou sebekázeň a zdravé sebevědomí.

Tímto přístupem se vrací tanečně pohybová výchova ke svému původnímu poslání a oslovuje děti a jejich rodiče, které/ří netouží pouze po veřejné prezentaci dětské tvorby, ale vnitřním kultivovaném a harmonickém rozvoji dětské osobnosti. Prezentace výuky pro rodiče probíhá formou otevřených hodin, kde mohou rodiče společně s dětmi sdílet radost z pohybu. Záměrně se vyhýbáme nácvikům vystoupení pro veřejnost, ale podporujeme hravý tvůrčí proces na každé hodině. Neznamená to, že by děti nemohly dospět k veřejné prezentaci své práce, ale není to hlavní cíl a podmínka naší práce.

Hodiny jsou doprovázeny hudebním pedagogem/korepetitorem, který spolupůsobí prostřednictvím hudebních zážitků na dětskou osobnost.

Těšíme se na Vás.

 

Zdeňka Bartošová

Zdeňka Bartošová

Lektorka tance

Kamila A. Montoya

Kamila Anna Montoya

Lektorka tance

Vojtěch Frei

Zdeňka Bartošová

Korepetice

Marie Matoušková

Zdeňka Bartošová

Produkce

 

PLATBA

Bankovní spojení:
Taneční skupina NADOTEK
číslo účtu: 2000884087/2010
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Cena:
Vaše děti po závazném přihlášení na taneční lekce se stávají členy taneční skupiny NADOTEK a za lekce platí formou členského příspěvku za 1. pololetí (říjen – leden) a 2. pololetí (únor – květen).

3200 Kč na pololetí
200 Kč sourozenecká sleva na pololetí

Podmínky platby

GALERIE
KONTAKT
×

Podmínky platby

Tvořivá pohybová výchova – předškolní děti:

Dítě s rodičem má nárok na 1 ukázkovou hodinu zdarma vždy na začátku pololetí, po které se rozhodne, zda-li chce dítě do TS NADOTEK přihlásit. Pokud ano, zaplatí rodič členský příspěvek za celé pololetí, který je nevratný.

Tvořivá pohybová výchova - školní děti:

Dítě má nárok na 1 ukázkovou hodinu zdarma, po které se s rodičem rozhodne, zda-li chce do TS NADOTEK přihlásit. Pokud ano, zaplatí rodič členský příspěvek za celé pololetí, který je nevratný.