Metoda Duncan otevírá cestu k probuzení svobodného člověka, vědomě prožívajícího. Tato metoda nediktuje, nevyrábí zákony pohybu. Metoda Duncan respektuje zákony přírody a podstatu existence člověka, protože z nich pramení. Nelze ji získat pomocí prostředků, jako se získávají obecně platné informace, je třeba ji v sobě probudit ve smyslu tělesně zakoušet její hloubku. Není to styl, který na sebe oblékáme a prezentujeme. Metoda Duncan je studium filozofie v praxi. Studium této metody nás přivádí k tělesné inteligenci, která probouzí člověka, který se neřídí pouze vnějšími zákony, příkazy, obecně platnými normami, ale v člověka, který má vědomí vlastního pramene, které stále podrobuje zkouškám skrze pohyb, myšlenky, emoce a ducha. Metoda Duncan je více než taneční technikou má potenciál poskytnout člověku péči o jeho duši a tělo v jejich neoddělitelnosti. Metoda Duncan je uměním a toto umění je nekonečná tvořivost lidské podstaty.

Současná Metoda Duncan zahrnuje:

studium Přirozeného pohybu /zákonitosti a možnosti lidského těla /fyzikální zákonitosti pohybu /pohybová inteligence těla

studium Kvality pohybu /práce s prostorem, časem a dynamikou pohybu /zkoumání proměnlivých prostorových vztahů /rozlišení dynamické škály pohybu /kvalita vnímání času /vzájemné působení těchto fenoménů na kvalitu pohybu

studium Improvizace a tvorby /improvizace směřuje k vytváření individuálnímu uměleckému projevu a k rozvoji tvořivých schopností pro tvorbu uměleckého díla

studium Fenomenologie pohybu /časovost těla /tělesná inteligence /harmonizace pohybu a formy /pohyb jako tělesná promluva

Metoda Duncan poskytuje možnost probouzet a rozvíjet přirozenou inteligenci těla.

Kořeny této specifické metody vycházejí z filozofie Isadory Duncan a její metody. U nás byla Metoda Duncan rozvíjena především zásluhou Jarmily Jeřábkové a dále jejími žačkami Evou Blažíčkovou (Studio komorního tance, Společnost pro taneční a múzickou výchovu, Konzervatoř Duncan centre, Duncan institut), Lubou Eremiášovou-Giles (pedagožka v Anglii), Jaroslavou Hojtašovou (Taneční skupina Bosí), Hanou Pivcovou (Taneční skupina Primavera), Marií Svobodovou (pedagožka ve Vídni) a Živanou Vajsarovou (Taneční skupina Jaro) a dnes již dalšími generacemi. Uměleckou štafetu Jarmila Jeřábková v roce 1975 oficiálně předala Evě Blažíčkové. V roce 1992 Eva Blažíčková založila Konzervatoř Duncan centre, kde je dnes na profesionální úrovni rozvíjena a vyučována současná Metoda Duncan. V roce 2016 založila Eva Blažíčková Duncan institut, který podporuje současné taneční umění a soudobou českou vážnou hudbu a zároveň šíří a přibližuje jejich specifickou uměleckou kvalitu odborné i široké veřejnosti. Duncan institut také mapuje současnou Metodu Duncan na území České republiky.