Hana Pivcová

Zakladatelka taneční skupiny Primavera

Tanečnice umělecké skupiny Jarmily Jeřábkové

Taneční pedagožka a choreografka navazující na umělecký odkaz své učitelky Jarmily Jeřábkové a filozofie a specifické metody Isadory Duncan

„Bytostně miluji pohyb, hudbu a tanec od raného dětství. Jako dítě jsem dávala přednost improvizaci před drilem a klasikou. Nechápala jsem, proč se mi složitý pohyb jednou zdaří, jindy ne. Až při práci v ateliéru Jarmily Jeřábkové jsem zjistila, jak důležité je studium zákonitostí pohybu lidského těla, a všechny mé nejasnosti brzy vymizely. Nezapomenutelné poznatky jsem si rovněž odnášela ze sledování pedagogické práce Jarmily Jeřábkové s nejmenšími dětmi, a navíc jsem vždy odcházela s pocitem hlubokého uměleckého zážitku. Tyto lekce pro mne znamenaly mnohem víc než sebedokonalejší pedagogické přednášky. Jak ráda bych se byla v tomto ohledu přiblížila své milované učitelce!“

Hana Pivcová, Praha, 2004

Hana se narodila v Praze 27. 1. 1932. Navštěvovala obecnou školu a gymnázium a po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty pracovala v oboru nukleární magnetické rezonance (NMR). V dětství se věnovala tanci systematicky ve školách různého zaměření – pohybová výchova, labanovský směr, klasický tanec. Vzdělávala se i v hudbě: hrála na klavír a flétnu a zpívala v Kühnově dětském a komorním sboru. Od roku 1952 studovala metodu Duncan ve škole Jarmily Jeřábkové. Své taneční vzdělání si doplňovala v kurzech jazz-dance, na četných seminářích lidových tanců a ve studiu Jarmily Kröschlové. V době studia na MFF byla členkou souboru Šmydláš, který se zabýval interpretací lidových písní a tanců z Horňácka.
V letech 1968–1972 se jako členka umělecké skupiny Jarmily Jeřábkové podílela na tvorbě choreografií určených pro vystoupení doma i v zahraničí. Pedagogické práci se věnovala nejprve pod vedením Jarmily Jeřábkové, později samostatně v Kulturních domech Prahy 6 Na Petynce a v Kaštanu. Od roku 1975 vedla Taneční kroužek v ZŠ Petřiny – jih, ze kterého roku 1989 vznikla Taneční skupina Primavera. Tvorbě choreografií se věnovala současně s pedagogickou činností, a tak mnoho choreografií vznikalo jak v kulturních domech, tak i v ZŠ Petřiny – Jih.

Více…